Selecteer een pagina

Voor wie God nog steeds een man in de hemel is, die lukraak mensen met geluk of ongeluk bedeelt zijn het angstige tijden. De onzekerheid of vandaag de dag zou kunnen zijn, waarop God jou in het vizier krijgt en jou met een zware taak belast, is een zware last om te dragen. Velen van ons zien God nog steeds als een nogal onberekenbaar baasje dat de macht heeft te pas en te onpas straffen uit te delen, wanneer zijn dierbare ego niet op de juiste manier geprezen wordt. De Man met de staf, die de macht heeft om te scheppen en de macht heeft om te vernietigen, moet immers een alomvattende macht zijn waar niet mee te spotten valt. God heeft wensen, nou eigenlijk meer eisen, waaraan wij allemaal moeten voldoen, want vroeg of laat zal Hij Zijn oordeel ook over jou vellen…

 

Des Gratie Gods

Over de gehele wereld zijn er religies die zich bezighouden met de wetgeving van God. Iedere religie houdt er andere regels op na en iedere religie weet zeker dat haar gepredikte leer de juiste is. Zoveel meningen, wetten en overtuigingen om die ene God te dienen, die vanuit ieders oogpunt blijkbaar toch andere wensen lijkt te hebben. Om in de gratie van God te vallen, dienen we een specifiek aantal keren naar de kerk te gaan om deze blijkbaar nogal ijdele God Zijn dosis bevestiging te geven. Ook dienen we alcohol te laten staan en onze medemens in ere te houden. Tegelijkertijd mogen we blijkbaar anderen die er een andere visie op nahouden vernederen, vertrappen en zelfs vermoorden om zo onze eigen God te laten zien wat Liefde is. Nogal verwarrend.

 

De Almachtige

Het dubieuze aan onze sterfelijke overtuigingen is, dat we een Almachtige Kracht, die de wereld en alles daarop geschapen heeft, de persoonlijkheid toekennen van ons stervelingen. Velen van ons onderwerpen ons aan een Almachtige Kracht die als zo onvoorspelbaar gezien wordt en zoveel waarde hecht aan Zijn eigen verering, dat het lijkt dat we een wit voetje willen halen om zo onder Zijn veroordeling uit te kunnen komen. Alleen een Man met een narcistische gespleten persoonlijkheid kan in mijn ogen de schoonheid van de wereld hebben geschapen en tegelijkertijd dood en verderf eisen om Zijn naam te eren.

 

Wat je Bent wordt gezien, niet wat je doet

In het dagelijks leven kunnen we ons anders voordoen dan we zijn. We kunnen mensen laten geloven dat we rijk zijn, terwijl we niets te makken hebben. We kunnen vriendelijk zijn tegen mensen waar we een hekel aan hebben. We kunnen zelfs een identiteit stelen en ons letterlijk voordoen als  een ander persoon met een andere naam en zelfs met een ander geslacht. In deze wereld waarin alleen gezien wordt wat je laat zien en gehoord wordt wat je zegt is het eenvoudig om je anders voor te doen dan je bent. Voor ons Liefdevolle Universum ligt dat even anders. Anders dan de meesten denken, doen jouw woorden er niet toe. Ook wat je doet in van geen enkel belang. Je kunt niet stiekem iets doen, zonder dat God het ‘ziet’. In de taal van het Universum is jouw intentie en energie het enige gesproken woord. Je kunt je medemens nog wel met woorden of daden voor de gek houden, maar God ziet alleen jouw energie. Je kunt vriendelijk lachen in afgunst, maar de energie van afgunst is voor God te verstaan. Je kunt anderen eenvoudig met je woorden en lichaam intimideren, maar het Universum ziet slechts jouw angstige energie. Je kunt je eenvoudig als een weldoener presenteren, door je in te zetten voor goede en nobele doelen of anderen te helpen in benarde situaties, terwijl God ziet dat jij je eigen ego probeert te strelen. Je kunt de energie die jouw acties drijven niet geheimhouden voor God. God hoort je niet, ziet je niet en beoordeelt je niet.

 

Jouw relatie met het Universum

Het Universum is de ruimte waarin jij jezelf mag zijn. Er is ruimte voor fouten en er is ruimte om te leren. Het enige dat voor jou belangrijk is, is dat jouw energie beantwoord wordt door het Universum met ervaringen. Prettige ervaringen als antwoord op jouw gevoelens van vreugde en minder prettige ervaringen als gevolg van gedachten van angst, woede en teleurstelling. Elke emotie kent zijn antwoord en elke emotie wordt beantwoord. Jij wordt beantwoord door ons Liefdevolle Universum, dat jou altijd ‘hoort’. De energie die jij van moment tot moment bij je draagt, wordt beantwoord met situaties en al deze situaties maken wat jij als jouw dagelijks leven omschrijft. Fouten worden niet bestraft, fouten worden beantwoord. Fouten komen voort uit een opvatting die je bij je draagt die niet in lijn is met het Universum en wordt beantwoord met onwenselijke situaties die jou de kans geven jezelf liefdevol te corrigeren. Daarom is een fout geen fout in de ‘ogen’ van het Universum. Het is een misvatting die je bij je draagt en in zijn aanwezigheid een gevoel en daarmee een energie in je losmaakt die door het Universum ‘gehoord’ wordt.

 

Goed nieuws!

Het enige dat wij hoeven te doen om ons Leven zo te scheppen zoals wij dat willen, is vat krijgen op onze energie. Hoe doen we dat? Door vat te krijgen op onze gedachten, opvattingen en overtuigingen. Deze bepalen namelijk in grote mate onze gevoelens en dus in grote mate onze energie. Terwijl onze energie de richting van ons Leven bepaalt. Wij zijn niet aan het lot overgelaten als het gaat om ons welzijn. Jij hebt de leiding! Jij bent de directeur van jouw leven, terwijl je een manager hebt die jou brengt wat je wilt, als je de juiste opdrachten geeft. Het is tijd om alle angsten te laten varen. Al jouw overtuigingen weer eens onder de loep te leggen. Het is tijd om te beseffen waar jouw Kracht ligt en hoe je deze voor je kunt laten werken. Wees eens wat vaker alert op boe je je voelt en waarom je je zo voelt. Welke gedachten zijn daarvoor nodig en voor welke constructieve gedachten kun je deze vervangen? Besef je vanaf vandaag dat jouw energie de taal is die het Almachtige Liefdevolle Universum spreekt. Maak je deze taal machtig en transformeer je Leven nu!