Selecteer een pagina

Corona, niet zo lang geleden een koud Mexicaans biertje op een terrasje op een warme zomerdag, tegenwoordig een onlosmakelijke associatie met anderhalve meter afstand, gezichtsmaskers, beperkingen en natuurlijk onzekerheid. Het ene onderwerp sinds een langere tijd dan ik me kan heugen, waar iedereen een mening over heeft. Het ene onderwerp dat sociale media doet verdelen in twee, of zelfs meer kampen en zijn opmars maakt binnen ook de professionele beroepsmatige socials en zelfs families. Een onzichtbare, maar onmiskenbaar voelbare scheidingslijn tussen mensen, hun opvattingen en hun normen en waarden. Binnen iets meer dan anderhalf jaar is de verdeeldheid onder ons, in mijn beleving, nog nooit zo groot aanwezig geweest. Opeens lijken al onze emoties onder een vergrootglas gelegd, want hoe divers zijn de emoties die we voelen en hoe overeenkomstig op hetzelfde moment. Gevoelens van woede, eenzaamheid, verdriet, angst, maar met name onmacht overvallen ons als een dief in de nacht. Hoe lang gaat dit duren? Hoeveel moeten we nog van onze vrijheden opofferen? Hoeveel ondernemers zullen hun bedrijf nog failliet zien gaan? Hoe hoog zal de rekening zijn, wanneer het stof weer is neergedaald? Hoeveel kostbare tijd van mijn leven ben ik tegen die tijd kwijtgeraakt en zal ik nooit meer terugkrijgen?

 

Vragen

Onbeantwoorde vragen hebben de potentie ons te drijven tot waanzin. We willen graag zekerheid. Weten wat er zich om de hoek van de muur afspeelt. En als vragen onbeantwoord blijven, dan gaan we op zoek naar de antwoorden. Sommigen komen zelf in actie, anderen verwachten dat ‘de geleerden’ ons moeten verlossen van deze ‘pijn’. Op één of andere manier vraagt het een mate van overgave, maar dat is nu juist zo moeilijk. Aan welke wijsheid ga je je overgeven? Die van de medische wereld? De overheid, waar we allemaal op enig gebied wel een mening over hebben. Die van de alternatieve mediabronnen? Weten zij dan wel hoe alles precies in elkaar zit?

 

Verdeeldheid

Meer en meer wordt er gesproken over de verdeeldheid die binnen de maatschappij een feit lijkt te worden. Gedreven door mogelijke aanpassingen in de wet en regelgeving, die een groter wordende beperking zou kunnen gaan opleggen aan een groep die we sinds kort de ‘ongevaccineerden’ noemen. De groep die om verschillende redenen zijn eigen weg kiest. ‘Onverantwoordelijk!’ roept de overheid, hand in hand met de medische wetenschap. ‘Geweldig!’ roept de groep die zich kritischer denkend vindt dan de ‘schapen’ die de overheid blindelings lijken te volgen. En dan hebben we nog de groep van ‘liefdevolle’ spirituele stromingen. Een groep die doorgaans met open blik mensen adviseert om vooral vanuit je eigen ‘Zelf’ te leven en je omgeving lief te hebben, maar nu zichzelf vooral willen manifesteren als strijders van het Licht. Zichzelf beroepen op bronnen als Youtube en allerlei filmpjes aantonen als bewijs van al het onrecht dat ons als mens wordt aangedaan. En ik kan het weten. Ooit hield ik me ook klampachtig aan deze bewijzen vast, teneinde een verklaring te kunnen vinden voor alles wat er in mijn leven plaatsvond. Kortom, met de beste bedoelingen vinden we allemaal een bevestiging van onze waarheid. Logisch, zeker als je ziet dat ook binnen de medische wetenschap verdeeldheid heerst. Binnen de bevolking, maar ook binnen politiek Den Haag. Niemand lijkt een eenduidige oplossing of waarheid te kunnen aandragen. Raar? Weet je wat pas echt raar is? Dat er slechts een zaadje van verdeeldheid geplant hoeft te worden in de hoofden waar onzekerheid huishoudt, waardoor de rest als een domino-effect zichzelf ontvouwt. We walgen van het idee dat onze samenleving verdeeld wordt, maar uiteindelijk doen we het zelf.

 

Zelfreflectie

Ok Tim, duidelijk, je uit je mening, maar wat bedoel je hiermee te zeggen? Zolang we de oorzaken van problemen buiten onszelf blijven zoeken, zullen we de oplossing nooit vinden. Ik neem je mee in de redenatie vanuit de Wet van Aantrekkingskracht en daarmee hoop ik dat je gaat inzien dat het werkelijk toepassen van deze Wet meer is dan rijkdom vergaren. Het werkelijk toepassen van deze Wet in alle facetten van je leven betekent verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen jij verantwoordelijk voor bent. Gelijke energieën trekken elkaar aan. Onthoud dat goed.

 

Iedere op zichzelf staande situatie maakt iets in iemand los. Op zichzelf al heel interessant, want dat betekent dat niet een situatie bepaalt hoe jij je erbij voelt, maar de manier waarop jij persoonlijk naar een situatie kijkt. Jouw verleden, jouw filters, jouw perceptie bepaalt wat jij voelt bij een situatie. Neem Corona; sommigen voelen zich bevrijd, omdat ze minder mogen, maar daarom minder ‘moeten’ van zichzelf. Daar al eens over nagedacht? Sommige mensen ervaren een beperking, omdat ze niet meer op vakantie kunnen, maar zou iemand die toch al nooit een vakantie kon betalen dat hetzelfde ervaren? Zouden mensen die bescherming vinden in een vaccin, zich net zo verplicht voelen deze te nemen als degene die zich door een autoriteit opgedrongen voelen? Zouden mensen die sowieso problemen hebben met autoriteit, zich niet heftiger afzetten tegen de huidige maatregelen, dan mensen die een bepaalde mate van autoriteit wel comfortabel vinden? Feit is, we zijn allemaal anders. Dat weten we, dat roepen we ook regelmatig, totdat het ‘anders zijn’ in weg staat van een groter doel. Opeens betreft de Wet van Aantrekkingskracht niet alleen meer jouw eigen leven, maar nu staan we als een collectief, een globaal collectief, tegenover een ‘monster’ voor de één, ‘bevrijding’ voor de ander en een ‘inperking’ voor weer een ander. Gek hè, dat we allemaal zo anders naar een zelfde situatie kijken. Maar als we eens naar binnen zouden keren, dan zou deze situatie ons meer leren over onszelf, ons verleden, onze pijn en onze leringen en zou het opeens verdraaid moeilijk worden deze verdeeldheid naar de ander te keren.

 

Emotie is energie

Ok, genoeg over het lesje zelfreflectie. Kijk eens eerlijk naar jezelf en hoe deze situatie jou doet voelen. Maar nu zul je misschien zeggen: “ik heb hier niet om gevraagd!”, “dit komt van buitenaf en nu moet ermee dealen!”. Terug naar de Wet van Aantrekkingskracht. Of je het nu wilt of niet, gelijke energieën trekken elkaar aan. Emoties dragen energie bij zich. Dus het is belangrijk om te ervaren welke emotie rondom dit onderwerp jij het dominantste voelt. Dat is namelijk de energie die jij uit deze situatie haalt, maar belangrijker nog, dat is de energie die jij helpt versterken… Ik hoop dat je dit snapt, gelijke energieën trekken elkaar aan, jouw dominante emotie draagt de sterkste energie, deze draagt bij aan het geheel. Aan alle andere die zich zo voelen. Woede vindt woede, angst vindt angst, onmacht vindt onmacht… en liefde vindt liefde. We kunnen onwenselijke situaties niet wegduwen door er heel hard ‘nee!!’ tegen te roepen. Je ontneemt onwenselijke situaties de kracht door je focus en energie te leggen op het tegenovergestelde. Snap je in deze context, waarom het geen zin heeft om jezelf met gelijkgestemden te manifesteren TEGEN iets? TEGEN het vaccinatiebeleid, TEGEN de overheid, TEGEN de maatregelen en met name TEGEN elkaar als maatschappij? TEGEN draagt uitsluitend BIJ aan hetgeen je bevecht.

 

Wat wordt jouw bijdrage?

Ik snap het als je dit als ‘slap’ bestempelt. Je moet toch immers opstaan tegen de onderdrukker? Je moet toch actie ondernemen om je doel te bereiken? No pain no gain,…toch? Je onderschat je innerlijke kracht door zo naar de zaken te kijken. Je kunt de hefbrug van het Universum gebruiken, in het bereiken van je dagelijkse wensen, alsmede in het bereiken van wensen die ons allen als geheel aangaan. Maar uitsluitend, wanneer je je leert te richten op het wenselijke. ‘Kleine’ doelen wijken niet af in het bereiken ervan ten opzichte van ‘grote’ wensen. En als je de illusie zou hebben dat jij er niet toe dit in het geheel, of dat jouw bijdrage niet door het Universum gedragen zou worden, bedenk je dan, dat één persoon die creëert vanuit liefde, meer bereikt dan een miljoen die dat doen vanuit angst. Je hoeft niet te ontwaken voor de wandaden die een overheid mogelijk pleegt. Je hoeft niet hun creatie te erkennen, die vanuit een beperkt perspectief ontstaan is. Jij hoeft slechts te ontwaken voor jouw eigen aandeel in dit geheel. Welk aspect van deze situatie belicht jij? Welke mooist mogelijke uitkomst zie jij? Aan welk perspectief ga jij vanaf vandaag bijdragen? Werkelijke toepassing van de Wet van Aantrekkingskracht is zoveel meer dan doelen beschrijven, visualiseren, positief denken en dan al jouw wensen incasseren. Werkelijke toepassing betekent een diepgaand spiritueel pad, dat jou inzicht geeft in hoe je NU naar de dingen kijkt, doordat situaties jou foutloos reflecteren wat er in JOU huist. Alleen op die manier leer jezelf kennen en externe factoren als indicatoren te zien. Niet de indicatoren van anderen en wat zij moeten veranderen, zodat de situatie verbetert, maar de indicatoren van wat jij zou moeten veranderen om de meest positieve bijdrage te zijn aan een liefdevol bestaan.